CONTACT: (0516) 49 12 38 | info@hofstrarooks.nl

Ziektekosten verzekering

ONVZ zorgverzekeraar onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de mensen. HOFSTRA | ROOKS adviseert deze verzekeraar onder andere vanwege de volgende punten:


ONVZ is een zuivere restitutieverzekeraar. Dat betekent dat u optimale keuzevrijheid hebt.

Daarom schrijven ze u niet voor naar welke arts, specialist of andere zorgverlener u moet gaan. Of welk geneesmiddel u moet kopen. Daarin krijgt u optimale vrijheid.

U hebt in 2018 een basisverzekering voor € 118,34 per maand (met het standaard eigen risico van € 385,-).

 

.

Declareren?

Als u bij een arts, specialist, ziekenhuis of apotheek bent geweest wordt dit meestal rechtstreeks gedeclareerd. Soms krijgt u een nota toegestuurd.

Vallen de kosten onder uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering, dan kunt u deze bij ONVZ declareren.

Informatie

HOFSTRA | ROOKS

assurantie- en adviesbureau

 

Bezoekadres: G.W. Smitweg 16, DONKERBROEK

Postadres: Postbus 65, 8430 AB OOSTERWOLDE

Telefoon: (0516) 49 12 38


 

info@hofstrarooks.nl

www.hofstrarooks.nl

facebook

Bedrijfsinformatie

 

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ons bedrijf geregistreerd onder nummer 01030532.
Kamer van Koophandel (KvK) 01030532

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is Kifid. Ons bedrijf is hier aangesloten onder nummer 300.005733.
Klachteninstituut (Kifid) 300.005733

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12009058.
Autoriteit Financiële markten (AFM) 12009058

Wij streven er naar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
Beroepsaansprakelijkheid (AVB)

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer 1433104.
Bescherming persoonsgegevens (AP) 1433104

Johan Hoen is gecertificeerd financieel- en hypotheek adviseur.
Erkend Finincieel Adviseur